Set ijkgewichten voor kalibreren, justifiëren en ijken van weegschalen

Kalibreren en justeren en ijken van weegschalen

Vindt u het lastig om de afkortingen 'kalibreren' en 'justeren' uit elkaar te houden, of bent u niet bekend met hun betekenis? We leggen graag het verschil aan u uit.

Wat is kalibreren?

Kalibreren van een weegschaal betekent dat de gewichtsafwijking ten opzichte van het gebruikte ijkgewicht wordt vastgesteld. Door de meetwaarden te vergelijken met (inter)nationale standaarden, kunnen we de nauwkeurigheid garanderen. Dit is cruciaal voor betrouwbare metingen.

Wat is justeren?

Wanneer een meetinstrument buiten de fabrieksspecificaties valt, moet het worden bijgesteld. Dit proces, bekend als 'justeren', zorgt ervoor dat de meetwaarden binnen de gestelde eisen vallen en overeenkomen met (inter)nationale standaarden. Het bevordert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen.

Wat is ijken?

Het ijken van een weegschaal gebeurt met gecertificeerde gewichten. Deze gewichten worden jaarlijks gecontroleerd en indien nodig aangepast. Vervolgens worden ze over het weegbereik van de weegschaal geplaatst en wordt het verschil (de afwijking) bijgehouden. Internationale normen stellen toleranties vast, waarbinnen de weegschaal moet blijven om te worden goedgekeurd.

Wat is een kalibratiecertificaat?

Vaak wordt een meetmiddel gebruikt voor een specifiek doel, zoals handelsdoeleinden. De nauwkeurigheid van het meetmiddel wordt dan vaak afgestemd op dit doel. Na controle en ijking ontvangt de gebruiker, indien het meetmiddel binnen de fabrieksspecificaties valt, een kalibratiecertificaat op serienummer en kalibratienummer. Dit certificaat bewijst dat het apparaat voldoet aan (inter)nationale standaarden en is cruciaal voor kwaliteitsborging.

Mocht u vragen hebben over kalibreren, dan horen we graag van u op 0345570558 of via sales@weegexperts.nl. Weegexperts beschikt over een eigen kalibratielaboratorium voor kleine gewichten en heeft ook gewichten voor kalibratie op locatie van grote weegapparatuur. U kunt ook direct een afspraak maken via ons contactformulier op: Kalibreren en justeren en ijken van weegschalen (weegexperts.nl)

 

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.